Van Agtmaal Miriam


Sportstraat 181 9000 Gent
0478634974 Klik om te bellen

Over Van Agtmaal Miriam

Waarom is Van Agtmaal Miriam de beste keuze voor u?

Ik focus op jouw wensen en verlangens en hoe je die duidelijk maakt aan de omgeving. Komt er steeds een onbevredigend antwoord terug dan is dat het onderwerp van de gesprekken. Wat is je verlangen. Hoe maak je dit duidelijk. Hoe en van wie komt het antwoord dat je niet gelukkig maakt. Wat kan je daarin veranderen. Ik geef daarbij ook terug wat ik zie, hoor, ervaar en hoe jij en jouw verhaal op mij overkomen. Je wordt immers niet iemand anders in de therapieruimte. Wat er tussen ons gebeurt geeft informatie over wat er tussen jou en anderen gebeurt in de buitenwereld. Ons contact is dus eveneens een werkinstrument. Dit gebeurt in een veilige en respectvolle setting. Jij blijft expert van jouw verhaal. Ik leg mijn expertise in het proces ernaast en samen gaan we op zoek naar een beter antwoord op je vraag. Inzicht is dikwijls een bodem van waaruit je nieuwe stappen kan zetten. Vaak komt het inzicht tijdens het 'doen' naar boven. Therapie betekent in mijn ogen dan ook niet altijd graven in je diepste zielenroerselen en je verleden. Soms ben je meer gebaat met een ondersteuning binnen een specifieke situatie waarin je het moeilijk hebt. Het kan ook zijn dat gebeurtenissen in het verleden een te grote rol spelen in hoe je vandaag in het leven staat. Dan gaan we wel in op wat er gebeurd is en wat er anders had gekund. Door het verleden te herschrijven herschrijf je je toekomst.

Meer over Van Agtmaal Miriam:

Ik ben altijd al gefascineerd geweest in hoe mensen hun bestaan vorm geven ondanks of juist dankzij moeilijkheden of beperkingen in hun leven. Meer dan 25 jaar geleden startte ik daarom een praktijk in psychotherapie. Voordien werkte ik 8 jaren als psychomotorisch therapeut bij kinderen met leerproblemen in het Waas Revalidatiecentrum. Verre en maandenlange reizen te voet en met de fiets brachten me in Noord-West-Afrika en China. Een droom om te paard in Zuid-Amerika te reizen werd gedwarsboomd doordat ik diabetes kreeg en mijn leven grondig moest aanpassen. Later stond ik mee aan de wieg van de diabetes infolijn van de Diabetes Liga. Ik leerde mijn man kennen. We kregen een dochter die nu bijna het huis uit is. Ik volgde een vier-jarige opleiding in Gestalttherapie en Psychosynthese. Permanente bijscholing was en is evident. Niet enkel een verbreding van kennis en vaardigheden, ook traumaverwerking, rouwverwerking, EMDR, oplossingsgerichte therapie boeien me. Al snel volgden vele samenwerkingsverbanden met collega's en werd mijn werkveld breder. Individuele therapie en groepspsychotherapie wisselden af met workshops voor hogescholen. Aan huisartsen, educatoren en farmaceutische bedrijven gaf ik trainingen in Therapeutische Patiënten Educatie voor mensen met een chronische aandoening. Ik begeleid al jaren intervisiegroepen en geef supervisie.

Wat kan Van Agtmaal Miriam u bieden?

De vragen die aan bod komen gaan over : * zingeving, existentiële vragen... * laag zelfbeeld, onzekerheid, vragen rond identiteit… * depressieve gevoelens, burn out, trauma, rouw … * angsten, tics, fobieën, psychosomatiek, omgaan met chronische aandoeningen en beperkingen… * stress, concentratie, schoolmoeheid… * relatie, toekomst, afscheid...

Wie gingen u voor?

Ik geef therapie aan jongeren vanaf 14 jaar en (jong-)volwassenen. Ik werk voornamelijk met individuele cliënten wat niet wegneemt dat – met instemming van de cliënt – het gezin of de partner bij de therapie kan betrokken worden. Ik bied groepspsychotherapie aan in samenwerking met externe organisaties. Voor intervisie en supervisie volg ik voornamelijk de inzichten van Gestalttherapie. Ik werk samen met Studentenvoorzieningen van Arteveldehogeschool Gent. Bij TEJO Gent heb ik me als vrijwillig therapeut ingeschakeld.

Foto's

Van Agtmaal Miriam in het kort

Behandelingen

Coaching
E.m.d.r.
Gestalttherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout
Traumatherapie
Traumaverwerking, supervisie

Werkvormen

Brainspotting
E.M.D.R. en re-attach
Geleide fantasie
Gesprekken
gestalttherapie, EMDR
Lichaamstaal
Werken met dromen

Onze locatie

Logo Van Agtmaal Miriam

Van Agtmaal Miriam

Van Agtmaal Miriam


Sportstraat 181 9000 Gent
0478634974 Klik om te bellen