Therapiepraktijk Tinne Op de Beeck


Guido Gezellestraat 85 2300 Turnhout

Over Therapiepraktijk Tinne Op de Beeck

Individuele therapie voor (jong)volwassenen
Relatietherapie
Begeleiding bij echtscheiding, éénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen

In mijn benadering vind ik het bieden van een veilig klimaat waarin mensen zich ten diepste gerespecteerd voelen in hun eigenheid en in hun zoeken, heel belangrijk. Ik ga samen met hen op zoek naar wat hen in hun proces kan helpen, met veel aandacht voor de situatie waarin ze zich bevinden. Ik werk vanuit de integratieve psychotherapie. Dat is een benadering waarin op maat van de cliënt inzichten en werkwijzen vanuit verschillende therapeutische stromingen gecombineerd worden. Vertrekpunt is wat helpend kan zijn voor cliënten vanuit hun hulpvragen, persoonlijkheid en situatie. In het daar zo goed mogelijk op afstemmen maakt integratieve psychotherapie gebruik van contextuele therapie, systeemtherapie, experiëntiële therapie, cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie, psychosynthese, narratieve therapie, ACT, NLP en transpersoonlijke therapie.

Therapiepraktijk Tinne Op de Beeck in het kort

Behandelingen

Clientgerichte psychotherapie
Coaching
Echtscheidingsproblematiek
Gedrags- en cognitieve therapie
Identiteits- en zinsvragen, zoeken rond eigen seksuele geaardheid, opvoedingsproblemen, adoptiegerelateerde problemen, begeleiding bij echtscheiding / éénoudergezinnen /nieuw-samengestelde gezinnen
Integratieve psychotherapie
Relatie- en gezinstherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout

Werkvormen

-Duplomethodiek
Act
Duplomethodiek
Gesprekken
Huiswerkopdrachten
Rollenspel

Onze locatie

Therapiepraktijk Tinne Op de Beeck


Guido Gezellestraat 85 2300 Turnhout