Praktijk voor Systeempsychotherapie-systeempsychotherapeute Suzanne Keyaerts


Guldendelle 15 1930 Nossegem-Zaventem
0498 11 02 51 Klik om te bellen

Hoogsensitieve Kinder- en Jongerenkampjes
Hoogsensitieve Workshops voor volwassenen
Aromaworkshop: "Hoe gebruik je etherische olie?"

Over Praktijk voor Systeempsychotherapie-systeempsychotherapeute Suzanne Keyaerts

Mijn naam is Suzanne Keyaerts. Ik ben systeempsychotherapeute voor kinderen, jongeren en volwassenen, koppels en gezinnen. Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, en gaat zowel over individuele therapie, relatietherapie als over gezins- of familietherapie. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Ons gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem. De relatie met onze ouders, broers en zussen, grootouders of andere familie. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond.

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden.
Een systeemtherapeut zal de problemen altijd bekijken tegen de achtergrond van onze wisselwerking met anderen.

In de systeemtherapie gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. Symptoomgedrag is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging om te spreken over iets waar moeilijk expliciet kan over gesproken worden.

Voorbeelden van symptoomgedrag zijn: stress, depressie, angst, agressie, problemen in de relatie of in de opvoeding, eetproblemen, verslavingen ...

De systeemtheorie gaat er daarenboven van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het symptoom juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om iemand te kunnen helpen, gaan we de weg terug.

Soms zijn symptomen ook een boodschap over de ideeën die mensen hebben over hoe het leven zou moeten gaan. Deze ideeën zijn soms gegroeid binnen de familiegeschiedenis.

We kunnen op zoek gaan naar de geschiedenis waarin dit denken is gegroeid. Zo kunnen we trachten te begrijpen hoe men tot die denkbeelden is gekomen.

Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Zij horen bij het leven.
Echter, als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen zij de draagkracht van één of meer gezinsleden ondermijnen. Dan kunnen klachten ontstaan.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouders en kinderen, soms zijn de problemen meer individueel van aard.
Juist als het leed voor één van de gezinsleden te groot is geworden, en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, kan het aangewezen zijn om therapie aan te vragen.

Sta in je kracht

Foto's

Praktijk voor Systeempsychotherapie-systeempsychotherapeute Suzanne Keyaerts in het kort

Behandelingen

Echtscheidingsproblematiek
Hooggevoeligheid
Hoogsensitiviteit
Kinder-en jeugdpsychotherapie
Relatie- en gezinstherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout
Systeemtherapie
Volwassenen

Werkvormen

Aromatherapie
Duplomethodiek
Gesprekken
Huiswerkopdrachten

Groepen

Hoogsensitieve Zomer: HSP kampjes zonder overnachting voor kinderen en tieners
Workshops "Het gebruik van aromatherapie"
Workshops "HOe om te gaan met juw Hoogsensitiviteit

Onze locatie

Praktijk voor Systeempsychotherapie-systeempsychotherapeute Suzanne Keyaerts


Guldendelle 15 1930 Nossegem-Zaventem
0498 11 02 51 Klik om te bellen