Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw"


Oude Tiensebaan 79 3460 Bekkevoort
0486/985901 Klik om te bellen

Over Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw"

Praktijk voor Psychotherapie Oud en Nieuw

"Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, kan een leraar voor zichzelf worden" 

                                                                                                       naar Confucius, Chinees filosoof

Het oude koesteren, het nieuwe omarmen.  Als psychotherapeut ben ik overtuigd geraakt van de waarde van dit eeuwenoud adagium. Heel wat mensen lopen ergens in hun leven wel eens vast. Wat voorheen leek te werken, doet dat ineens niet meer. In therapie gaat het vaak om het vinden van een nieuw evenwicht. Oude talenten en capaciteiten worden hervonden en nieuw leven ingeblazen, aangevuld met nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden, en daardoor ook vaak nieuwe motivatie en energie.

Psychotherapie is niet iets wat je overkomt of opgelegd wordt, maar iets  waarin je - met hulp van de therapeut - zelf registreert, reflecteert en regisseert. Het uiteindelijke doel van de therapie bestaat erin zichzelf overbodig te maken. En zo kan je dus die leraar voor jezelf worden.

Wat de praktische kant betreft, in 2000 studeerde ik af als klinische psychologe. Meteen daarna startte ik de postgraduaat opleiding Gedragstherapie. Sinds 2003 werk ik als psychologe aan de KULeuven op het Studentengezondheidscentrum. In 2013 startte ik mijn eigen praktijk. Je kan bij mij  terecht als je kampt met angst-, stress-, depressieve of andere klachten die je levenskwaliteit aantasten. Samen proberen eerst en vooral deze klachten te begrijpen om vandaaruit vervolgens stapsgewijs deze klachten aan te pakken. Maar therapie gaat (gelukkig) meer dan enkel over het wegwerken van klachten. We staan tevens stil bij datgene wat voor er voor jou toe doet, wat voor jou waardevol is en proberen dit verder uit te bouwen en je hierin te sterken. 

Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw" in het kort

Behandelingen

E.m.d.r.
Gedrags- en cognitieve therapie

Werkvormen

Gesprekken
Huiswerkopdrachten

Onze locatie

Logo Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw"

Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw"

Praktijk Psychotherapie "Oud en Nieuw"


Oude Tiensebaan 79 3460 Bekkevoort
0486/985901 Klik om te bellen