Petra Van Dyck


Berouw 10 + Snoekstraat 57 9000 Gent
0486/51.35.01. Klik om te bellen

Over Petra Van Dyck

Psychotherapie en Individuele begeleiding:

Vaak geraak je zelf uit je problemen met of zonder de hulp van familie of vrienden. Soms heb je nood aan een derde als gesprekspartner die hierbij een aparte plaats kan innemen. Iemand die oa. meezoekt, meevoelt, en die stilstaat bij wat jou blokkeert of verwart zonder te oordelen.
Tijdens de 1e gesprekken gaan we samen bekijken wat je er toe bracht om een therapeut te raadplegen. We besteden aandacht voor het specifieke van je hulpvraag. We gaan op zoek naar het ontstaan van je problemen en wat ze in stand houdt. Dit biedt de kans om wat er hapert op een andere manier te bekijken, en te zien of je je leven anders kan/wenst (te) organiseren.
We respecteren het tempo waarop je de dingen wil en kan brengen. Een therapie kan dus zowel kort- als langdurend zijn

Ik richt me tot jongeren, volwassenen en ouderen die individuele psychotherapie en ondersteuning wensen naar aanleiding van
- Verwerking van rouw, scheiding, ziekte, ontslag, trauma
- Relationele problemen (partner en ouder-kind)
- Depressieve gevoelens en suïcidale gedachten
- Aanpassingsmoeilijkheden (alleen wonen, relatiebreuk, nieuw- samengesteld gezin, lege nest, pensionering)
- Existentiële vragen
- Tekort aan sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen
- Stemmingswisselingen en automutilatie
- Angsten, hyperventilatie, dwanggedachten, eetproblemen
- Homoseksualiteit
- Problemen op het werk, burn-out
- Chronische pijn / acceptatie van (lichamelijke) beperkingen, psychosomatische klachten
- Verslavingsproblematiek
- Psychotische en autistische problematiek
Ik deed ervaring op met psychotherapie in verschillende psychiatrische ziekenhuizen, en ambulant in een CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg) en in mijn zelfstandige praktijk.

PRAKTISCH
Je kan me telefonisch bereiken op het nummer 0486/51.35.01. of via mail. U kan zowel overdag of ’s avonds een afspraak maken. Ik tracht zo spoedig mogelijk u een afspraak te geven.
Snoekstraat 57 Berouw 10
9000 Gent 9000 Gent