Luca Littera


Ooilamstraat 36 9000 Gent
0477/746344 Klik om te bellen

Over Luca Littera

Werkdomein
1. Begeleiding/therapie voor volwassenen
2. Begeleiding/therapie voor Adolescenten (vanaf 14 jaar) en hun gezin.

Na telefonisch contact wordt een verkennend gesprek gepland.

Methode
Volwassenen
Vanuit een klinisch psychologisch referentiekader bied ik individuele psychologische begeleiding en psychotherapie aan. Ik werk voornamelijk vanuit een Psychodynamische benadering.
We doorlopen samen een proces waarbij het mogelijk wordt om belangrijke gedachten en gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Voor bepaalde problematieken zal tevens geput worden uit het Systeemtheoretisch en Cognitief-gedragstherapeutisch denken.

Adolescenten (vanaf 14 jaar) & hun gezin
Vanuit een klinisch ontwikkelingspsychologisch referentiekader wordt er afhankelijk van de vraag en de problematiek samen met het gezin en/of individueel met het kind gewerkt. Er wordt nagegaan hoe de verschillende gezinsleden de problematiek ervaren en hoe ze hiermee omgaan.

Luca Littera in het kort

Behandelingen

E.m.d.r.
Integratieve psychotherapie
Psychodynamische therapie
Traumatherapie

Werkvormen

E.M.D.R. en re-attach
Gesprekken
Werken met video

Onze locatie

Luca Littera


Ooilamstraat 36 9000 Gent
0477/746344 Klik om te bellen