Isabel Vangelder


Henricus Bosmanslaan 1 3012 Wilsele
0488 950 103 Klik om te bellen

Over Isabel Vangelder

Therapie in de interactionele vormgeving is een vorm van therapie waarbij verschillende therapeutische stromingen gecombineerd worden tot een integraal model. De therapeut past op creatieve wijze de interventies aan aan de noden van de cliënt.

Dit wil zeggen dat:
• de hulpvraag van de cliënt vanuit diverse richtingen bekeken wordt
• het uniek zijn van de cliënt centraal staat
• er in een samenwerkingsrelatie gezocht wordt naar de doelstellingen van de therapie en de meest geschikte wegen om die te bereiken

Dus wanneer kiezen voor therapie?
• bij algemene problemen en psychische moeilijkheden
• gevoelens van onzekerheid
• laag zelfwaardegevoel
• depressie of burn-out
• specifieke of algemene angsten
• rouw- en traumaverwerking
• scheidingCliënten die op zoek zijn naar psychotherapie en begeleiding lopen meestal ergens in hun leven vast. Samen met hen ga ik op zoek naar hun obstakels, moeilijke gevoelens, bekommernissen, verlammende angsten, … om deze in een ander daglicht te stellen, zodat herstel of verandering kan plaatsvinden. Vanuit mijn geloof dat ieder mens kan ontwikkelen, breng ik suggesties aan die de cliënt terug op weg kunnen helpen.

Ik wil een klimaat scheppen, waarin de cliënt zich veilig voelt. Daarom bied ik in de eerste instantie een luisterend oor en zorg voor een milde aanwezigheid zonder oordeel. Respect voor het uniek zijn van elke persoon staan hierbij centraal. Een samenwerkingsrelatie is cruciaal, opdat de cliënt inzichten kan verwerven en veranderingen kan doorvoeren. Op het tempo van de cliënt wordt er een omgeving gecreëerd waarin hij of zij, indien mogelijk, een oplossing kan ontdekken voor de moeilijkheden in het leven .

De therapie heeft als doel een situatie, een geheel van gevoelens of gedachten weer leefbaar(der) en hanteerbaar(der) te maken. Het versterken van het algemeen welzijn en meer draagkracht verschaffen, zijn hierbij belangrijke pijlers. De zingeving, de verwachtingen en dromen, de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt vormen de basisaspecten om met dit veranderingsproces aan de slag te gaan.

Concreet wil dit zeggen dat ik, samen met de cliënt, een gesprek voer over de hulpvraag. We onderzoeken wat de hulpvraag precies inhoudt en hoe de ervaringen hier omtrent zijn. Afhankelijk van de hulpvraag en van hetgeen op de voorgrond zit, bepalen we samen welke noden er zijn. Dit kan bijvoorbeeld een vraag naar een (snelle) oplossing zijn (Je hebt vliegangst en moet binnen twee weken op zakenreis). Dit kan een stilstaan zijn bij het proces van gevoelens en emoties (Een dierbare is gestorven en je wordt overspoeld door emotie.) Dit kan een kijken naar de interactie in relaties zijn (Je hebt steeds ruzie met je opgroeiende puber). Verschillende werkwijzen kunnen toegepast worden. We nemen enerzijds tijd om te laten zijn wat er is en anderzijds zoeken we naar verandering en emotionele groei.

Ik geef theoretische inzichten en psycho-educatie. Indien de cliënt dit wenst, kunnen andere methodieken zoals visualisaties, genogram, sociogram, metaforen, dagboekregistratie, gevoelskaarten en kwaliteitskaarten, … aan bod komen. Andere betrokkenen kunnen worden uitgenodigd, in overleg met de cliënt.

Regelmatig bied ik ’thuisopdrachten’ aan.

Een vrijblijvend eerste gesprek is steeds mogelijk.


Tarief
1 sessie = 60 min, 50 euro (informeer bij uw ziekenfonds of ziekteverzekering naar terugbetalingsmodaliteiten)

Isabel Vangelder in het kort

Behandelingen

Contextuele therapie en hulpverlening
Echtscheidingsproblematiek
Integratieve psychotherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout

Werkvormen

Gesprekken
Huiswerkopdrachten

Onze locatie

Isabel Vangelder


Henricus Bosmanslaan 1 3012 Wilsele
0488 950 103 Klik om te bellen