Geert Vanherzeele


Doorniksewijk 172a 8500 Kortrijk
0473/390569 Klik om te bellen

Over Geert Vanherzeele

Er zijn momenten waarin je je verward, vermoeid en verloren voelt, het gevoel hebt vast te zitten, de richting in je leven zoek is en je niet tot bevredigend contact, keuzes en handelen komt. Indien je niet genoeg kracht vindt om de problemen alleen op te lossen en ook de steun van vrienden en familie ontoereikend blijkt, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Als psychotherapeut, meer specifiek als Gestalttherapeut, ondersteun ik je om je persoonlijke ervaring en beleving in een veilige omgeving ruimte te geven. Samen staan we stil bij wat je lichamelijk ervaart, bij wat je voelt en denkt, en hoe je van daaruit omgaat met je omgeving en je omgeving met jou. Vanuit die beleving kunnen we dan op jouw tempo samen op zoek gaan naar wegen die je meer vrijheid kunnen bieden in de omgang met jezelf en je omgeving.
In dit proces kan je stilaan evolueren van het ervaren van hulpeloosheid en afzondering naar meer deelname aan het leven vanuit eigen doorvoelde keuze en verantwoordelijkheid.

Gestalttherapie kan helpend en helend zijn voor mensen die
- te kampen hebben met contact - en relatiemoeilijkheden
- zich depressief, lusteloos, angstig of gespannen voelen
- lichamelijke klachten hebben zonder aanwijsbare medische reden
- te kampen hebben met stress en burn-out
- zoeken om te gaan met verlieservaringen
- vragen hebben rond zingeving in hun leven
- op zoek zijn naar persoonlijke groei

Als hulpverlener heb ik 20 jaar ervaring in begeleiding van volwassenen en jongvolwassenen met diverse psychosociale problematieken.

Ik volgde de 4 jarige opleiding als Gestalttherapeut aan het Instituut voor Communicatie (IVC) te Kortrijk.

Ik laat me in mijn psychotherapiepraktijk ondersteunen door collega’s - therapeuten in maandelijkse intervisies en volg daarnaast supervisie bij Gestalttherapeuten - supervisoren.

Ik werkte 10j. in een centrum voor sociaal verwaarloosde jongeren en was 14 jaar, tot november 2013, actief in vzw Namaste (*) te Merendree – Oost-Vlaanderen, waar ik naast individuele - en groepsgesprekken ook een deel van de coördinatie van één van de huizen op mij nam.

Voor meer informatie kan je me vrijblijvend contacteren via mail of telefoon.
Je wordt ontvangen in de Doornikse wijk 172 a te Kortrijk, na telefonische afspraak of afspraak via mail.

(*)vzw Namaste is een semi-residentiële setting waar mensen verblijven die te kampen hebben met stress, oververmoeidheid, relatiemoeilijkheden, depressie,… Men kan er tijd te nemen voor zichzelf en in de geborgenheid van een kleine groep, via samen leven, gesprek, oefeningen en opdrachten werken aan het versterken van de eigen levenskracht.


Voor de geïnteresseerden een iets uitgebreider en meer theoretische schets van de Gestaltvisie.
De Gestaltvisie gaat er van uit dat we als individu een deel zijn van het grotere geheel (mijn nabije omgeving, mijn cultuur, de wereld…) en dat we dus bijgevolg ook voortdurend in wisselwerking zijn met dit grotere geheel. Door deze voortdurende wisselwerking worden we gevormd en geven we ook mee vorm aan dit geheel.
Hierin gedreven door diverse noden, behoeften en verlangens, die op zich ook gegroeid zijn uit de wederzijdse wisselwerking omgeving-individu, zoeken we ons als individu steeds opnieuw te verbinden met - en ons te verhouden tot onze omgeving. Op die manier worden we samen met onze omgeving voortdurend uitgenodigd om ons creatief aan te passen, d.w.z. onze wederzijdse noden, verlangens, behoeften en mogelijkheden op elkaar afstemmen. En dit proces van creatieve aanpassing herhaalt zich voortdurend.
Belangrijke veranderingen kunnen tot gevolg hebben dat het tot dan bereikte evenwicht niet meer voldoet. Wanneer je bvb. één van je ouders verliest, je een conflict krijgt op je werk, je partner weg valt of andere verwachtingen stelt …, wordt je vermogen om een nieuwe harmonie te vinden uitgedaagd.
Dit proces van creatieve aanpassing verloopt vaak niet ideaal.
Cultuur, opvoeding, niet verwerkte ervaringen, kunnen ons blokkeren en onze mogelijkheden om op een andere manier om te gaan met een nieuwe situatie enorm beperken.

Als Gestalttherapeut probeer ik dit geblokkeerde proces van creatieve aanpassing opnieuw op gang te brengen. We doen dit door je probleem of klacht te bekijken vanuit hoe je als persoon in relatie gaat met je omgeving en je omgeving met jou. We vestigen onze aandacht aandacht op wat er zich hier en nu in de wisselwerking (in het contact) persoon – omgeving voordoet. Als Gestalttherapeut probeer ik je besef (= de “awareness”) rond deze ervaring te verhogen. Het gaat hier zowel om het verstandelijk bewust zijn, de lijfelijke gewaarwording en de betekenis die je aan die beleving geeft. Door dit besef kom je tot een beter contact met jouw nood en de noden van je omgeving. Op die manier krijg je zicht op en voeling met de totale situatie.
Op termijn ontwikkel je door dit besef energie tot verandering en kom je in actie. Die actie heeft doorgaans te maken met het uitproberen van nieuw gedrag.
Vervolgens evalueren we en proberen we het nieuwe te integreren.
Tijdens dit hele proces leer je je eigen hulpbronnen aanspreken, zodat je op termijn weer alleen (in wisselwerking – in hernieuwd contact met anderen!) verder op weg kan. De Gestalttherapeut maakt met andere woorden op termijn zichzelf overbodig.
Geert Vanherzeele in het kort

Behandelingen

Gestalttherapie, individuele therapie

Werkvormen

Gesprekken
Lichaamstaal
Rollenspel

Onze locatie

Geert Vanherzeele


Doorniksewijk 172a 8500 Kortrijk
0473/390569 Klik om te bellen