Fabelnest


Schattemanstraat 17 9960 Assenede
0032485088267 Klik om te bellen

Over Fabelnest

Meer over Fabelnest:

"Fabel" Fabeltjes, verhalen, fantasie. Het is de kracht van een kind om met zijn fantasie de wereld vorm te geven. Het is de taal van de kinderen. Waar volwassenen woorden gebruiken om ervaringen te verwerken en te delen, doen kinderen dit via fantasiespel. Dit is een kracht om te koesteren! Kinderen die spelen, zijn rijk! Kinderen die spelen, groeien! "Nest" Nesten bouwen is wat gezinnen proberen te doen. Elk nest ziet er helemaal anders uit. Ouders pogen als basis vooral een liefdevol nest te geven. Hier bij Fabelnest wil ik ook een warm nest creëren, waar kinderen en hun ouders kunnen thuiskomen, vooral bij elkaar. Fabelnest is aangesloten bij de Kinderyogaliga, de Vlaamse Vereniging voor spelcounseling en -therapie (in oprichting), de Nederlandse Vereniging voor speltherapie en de Federatie Vaktherapie (Nederland)

Wat kan Fabelnest u bieden?

SPEL-COUNSELING "Kindercounseling door middel van spelen" "wat is dat nu?" = Kinderen helpen of 'counselen' door gebruik te maken van spel Spel: Kinderen praten vaak niet gemakkelijk over hun problemen of moeilijke dingen die ze hebben meegemaakt. Ze kunnen hun gevoelens moeilijker onder woorden brengen. Soms zijn ze zich zelfs niet eens bewust van wat er zich allemaal afspeelt onder hun huid omdat kinderen veel meer dan volwassenen in het "nu" leven. Het is ook iets dat kinderen gaandeweg leren als ze groter worden: woorden geven aan gevoelens en ervaringen. Via spel kunnen zij echter, bewust of onbewust, tonen waar ze mee bezig zijn. Spel is hun natuurlijke eerste taal. Binnen spelcounseling zal het fantasiespel gestimuleerd worden en tot ontplooiing gebracht worden zodat het kind een manier heeft om zich te uiten, om andere ervaringen op te doen en om te experimenteren met nieuw gedrag. Counseling: spelcounseling heeft heel veel overeenkomsten met speltherapie maar er zijn enkele verschillen. De focus ligt bij counseling op psychosociale problemen van het kind, daar waar psychotherapie zich ook bezig houdt met psychopathologische en psychiatrische problemen. Je zou dus kunnen zeggen dat het verschil tussen counseling en therapie gradueel is: Coachen is kortdurend en actiegericht - counseling richt zich daarnaast ook naar gevoelens, gedachten, enz., is dus diepgaander - therapie is het meest intensief en is nodig wanneer je als persoon niet meer kan functioneren. Binnen counseling wordt er geen diagnostiek gedaan. Counseling focust op toekomstgericht en ontwikkelingsgericht werken zodat het kind (en zijn gezin) zo gauw mogelijk weer zelf verder kan. Het verleden wordt meegenomen in dit proces maar vormt niet de focus. Binnen counseling staat ego-versterking (=opbouwen van zelfkennis en -vertrouwen) centraal. De spelcounseling vertrekt vanuit een cliënt-centered basishouding. Dit wil zeggen dat de waarden echtheid (waarachtig zijn), aanvaarding (de cliënt aanvaarden in zijn wezen) en transparantie (eerlijk verwoorden wat er inwendig leeft) kernwaarden zijn van de counselor.

Wie gingen u voor?

Cliënt-centered spelcounseling is bedoeld voor kinderen van ongeveer 3 tot en met 12 jaar en hun gezin(nen). Ook oudere kinderen die graag spelen en/of zich creatief uiten kunnen baat hebben bij spelcounseling en zandspelcounseling. Spelcounseling kan kinderen helpen met emotionele of psychosociale problemen. Soms is er iets gebeurd waardoor er zorgen zijn. Soms merken volwassenen dat een kind zich niet lekker in zijn vel voelt door het gedrag dat een kind stelt (prikkelbaarder zijn, sneller boos zijn, snel huilen, snel ruzie maken, buikpijn, bedplassen, nachtmerries...) Vaak hebben ouders of verzorgers de vraag "wat gaat er in het hoofd van mijn kind om?" of "waarom gedraagt mijn kind zich zo?" Zeker bij jonge kinderen of minder taalvaardige kinderen is spelcounseling een prachtige, unieke methode om zicht te krijgen op hun beleving. Concreet kan het gaan om o.a.: * moeilijke gebeurtenissen zoals een echtscheiding, overlijden, verlieservaring, verhuis, ziekenhuisopname, een wijziging in gezinssamenstelling, geboorte, ... * emotionele moeilijkheden zoals weinig zelfvertrouwen, last hebben van (hoog)gevoeligheid, faalangst, woedebuien, zich vaak verdrietig voelen, angsten, nachtmerries, erg gesloten of verlegen zijn, problemen met uiten van gevoelens, ... * sociale moeilijkheden zoals pesten of gepest worden, moeilijk kunnen samenspelen, moeilijk gezag kunnen aanvaarden, moeilijk kunnen omgaan met regels, moeilijk met verliezen/falen kunnen omgaan... Binnen spelcounseling wordt er géén diagnostiek gedaan. Daarvoor richt u zich best tot een psycholoog, psychiater of een diagnostisch centrum (CLB, COS, kinderpsychiatrie, revalidatiecentrum...). Kinderen "met een label" zijn echter wel van harte welkom en kunnen ook veel baat hebben bij spelcounseling voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Fabelnest in het kort

Werkvormen

-Duplomethodiek
Gesprekken
Speltherapie

Onze locatie

Fabelnest


Schattemanstraat 17 9960 Assenede
0032485088267 Klik om te bellen