Eliane Savels psychotherapeute


Arnoldine Van Den Radestraat 8 8310 Brugge (Sint-Kruis)
0476235405 Klik om te bellen

Over Eliane Savels psychotherapeute

Psychotherapie

Als psychotherapeute met meer dan 30 jaar ervaring begeleid en ondersteun ik levensprocessen vanuit een authentieke ontmoeting met een waaier aan mogelijke invalshoeken. We werken samen op afspraak zoveel als nodig en zo weinig als kan met een gemiddelde van 3-wekelijks. Ik respecteer jouw tempo, jouw eigenheid en jouw vragen. Samen boren we je innerlijke kracht en sterktes aan.
Mijn praktijk ligt in het centrum van Brugge, vlakbij is er een bushalte en er is voldoende parkeergelegenheid.

Individuele therapie

“Onszelf liefhebben is het begin van een levenslange romance.” — Oscar Wilde

In therapeutische sessies werken we vanuit een oplossingsgericht perspectief. Het uitgangspunt is dat we eerst vrede vinden met wat er is. Van daaruit leer je gaandeweg inzicht te krijgen in de manier waarop je functioneert en met anderen omgaat. Door te zien hoe je de realiteit en dus ook je eigen problemen creëert, vind je de weg van de minste weerstand naar efficiënte en blijvende oplossingen.
De therapiesessies bieden een veilig kader waarbinnen je opnieuw toegang vindt tot je eigen krachtbronnen. Samen creëren we het pad dat je kunt bewandelen om vanuit je eigen kracht andere keuzes te maken, die je beter dienen. Als therapeut wil ik je stimuleren het grootste in jezelf naar boven te halen en tegelijkertijd zorg te dragen voor het kleinste in jezelf.

Relatietherapie

“Dat de ene mens van de andere moet houden, dat is misschien wel de moeilijkste taak die ons is toevertrouwd, de ultieme taak, het werk waarvoor al het andere werk slechts een voorbereiding is.” — Rainer Maria Rilke

Soms zit je relatie in de knoop en krijg je die met zijn tweeën niet meer zelf ontward. Dan kan het zinvol zijn om in relatietherapie te gaan.
Mijn uitgangspunt voor relatietherapie is dat de communicatie in de relatie gestoord is. Als therapeut is mijn rol die van vertaler. Ik help de communicatie uit te filteren en nieuwe aanknopingspunten te vinden. Op een onpartijdige manier ga ik op zoek naar de gemeenschappelijke stukken tussen beide partners, de elementen waar verbinding zit en de plekken waar er haperingen zitten. We gaan op zoek naar wat jullie in elkaar blijft boeien, wat jullie indertijd heeft aangesproken om een stel te vormen, hoe jullie zover geraakt zijn als je nu staat,… Communicatie over de communicatie is de rode draad.
Relatietherapie verloopt altijd in sessies met beide partners samen. In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we wat jullie vraag is en of we met elkaar in zee kunnen gaan voor een begeleidingstraject. Beslissen jullie als koppel om verder te gaan, dan stellen we samen een trajectomschrijving op van waar jullie naartoe willen.
Hoe snel jullie klaarheid krijgen in de relatie, hangt van jullie zelf af. Na elke sessie krijg je opdrachten mee om in de tussentijd bewust mee te werken. Dit kan variëren van doe-opdrachten tot observatieopdrachten.
Het tijdsinterval tussen twee sessies is gewoonlijk drie weken (behalve in acute crisisgevallen). Jullie behouden altijd de vrijheid om samen te beslissen wanneer je het traject wilt afronden.

Zingeving en groei: je essentie ontdekken

“Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur, maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten.” — Augustinus

Elke mens heeft een unieke essentie. Het is een boeiend proces om hiernaar op zoek te gaan en het de kans te geven zich te verdiepen en te ontplooien. Ook hierin kan ik je bijstaan als coach.
Vanuit diverse uitgangspunten, geïnspireerd door westerse en oosterse tradities, werken we aan persoonlijke groei en verdieping. Technieken die aan bod kunnen komen, zijn onder meer relaxatie, ademhalingstechnieken, aarding, geleide meditatie,… We werken met wat er hier en nu aanwezig is om te komen tot wie je in wezen bent.

Energetisch werk

Boven alle theoretische kennis zweeft het energetisch werk, dat me nooit in de steek laat en me – buiten mijn denkvermogen om – aangeeft hoe te werken.
Na bijna dertig jaar psychotherapeutische praktijk, waarin me telkens weer opviel hoezeer mensen op zoek zijn naar verdieping en zingeving, voegde ik een nieuwe dimensie aan mijn werk toe: energetische healing.

Metatron

“Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven.” — Ezechiël 36;26

Metatronhealing is een helend proces dat je terugbrengt naar jezelf in je oorspronkelijke staat van onvoorwaardelijke liefde. Het verhoogt je zelfbewustzijn en je mogelijkheden om je leven bewuster te beleven. Deze healingmethode is genoemd naar de aartsengel Metatron. Hij staat voor de link tussen het goddelijke en het menselijke, voor de terugkeer naar je eigen blauwdruk. De verhalen die in je celgeheugen zitten opgeslagen, worden losgemaakt en getransformeerd.
Metatronhealing verloopt op een intuïtieve manier. Als cliënt neem je bewust en interactief deel aan het healingproces. Je gaat volledig gekleed op een behandeltafel liggen. Als healer ben ik het kanaal om je te helpen verbinden met je eigen zielenkracht.

Reiki

“Niet gehecht zijn aan iets is bewust zijn van zijn oneindige waarde.” — Shunryu Suzuki

Als Reikimaster bied ik reikibehandelingen en reiki-initiaties aan.
Via een reikibehandeling kom je weer in contact met je eigen kern, een plek van neutrale rust en balans, waarin je verbonden bent met het grotere geheel. Een behandeling werkt meestal rustgevend en vult je energiebronnen weer aan, zodat je met hernieuwde krachten en een frisse blik weer verder kunt.
Tijdens een reikibehandeling lig je volledig gekleed op een behandeltafel. Ik leg mijn handen op verschillende plaatsen op je lichaam en laat de energie vrij door mijn handen stromen. De reikistroom vindt zijn eigen weg in je lichaam en je energiesysteem. Reiki werkt altijd in overeenstemming met de vrije wil van de persoon die behandeld wordt.

Werken met paarden

“Als je me komt helpen, verspil je je tijd... Maar als je hier komt omdat jouw bevrijding aan de mijne gekoppeld is, kunnen we samen aan het werk.” — (Anonieme aboriginalvrouw, geciteerd in De tao van Equus, Linda Kohanov)

Paarden kunnen een sterke spiegel zijn voor wat er omgaat in mensen. In therapeutische sessies met paarden krijg je inzicht in bepaalde patronen, manieren van reageren en omgaan met anderen, ideeën, denkbeelden,… Door in interactie te gaan met paarden en op een non-verbale manier met hen te communiceren krijg je sleutels aangereikt waarmee je jezelf in een nieuw licht kunt gaan zien. Geblokkeerde patronen kunnen zachtjes opengemaakt worden, zodat je alternatieven vindt waarin je meer jezelf kunt zijn.
Therapeutisch werk met paarden begeleid ik samen met Katy Bartels.

Aromatherapie

Mijn passie voor etherische oliën, in combinatie met aromatherapeutische bagage en een flinke scheut intuïtie, leidde mij ertoe een reeks doelgerichte oliecombinaties te ontwikkelen.

“Ga voorbij aan de vormen van de dag, en je ziet rozentuin na rozentuin.” — Rumi

Aromatherapie is een onderdeel van de kruidengeneeskunde. Letterlijk betekent deze term ‘behandeling door gebruik te maken van geuren’. Het gaat hier niet om parfums, maar om pure essentiële oliën van planten. Deze hebben heel wat geneeskrachtige eigenschappen.
Een behandeling met aromatherapie houdt in dat je essentiële oliën inademt of op je lichaam aanbrengt. Dit heeft een positief effect op je lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.
Psycho-aromatherapie betekent dat essentiële oliën worden gebruikt in het kader van psychotherapie. Heel wat planten en hun oliën hebben invloed op onze stemming en emoties. Ze kunnen remedies leveren voor slapeloosheid, depressie, trauma, verdriet, lusteloosheid,…
Voor alle therapie- en healingsessies in mijn praktijk wordt aromatherapie ook gebruikt als subtiele maar krachtige ondersteuning van de omgeving.
Ik ben al heel lang gepassioneerd door het werken met aromatherapie. Zelf heb ik een reeks synergieën van essentiële oliën ontwikkeld onder de naam 'Thelema'. Dit zijn combinaties van oliën die positief inwerken op bepaalde gebieden van lichaam, geest en/of emoties.

Foto's

Eliane Savels psychotherapeute in het kort

Behandelingen

Clientgerichte psychotherapie
Coaching
Echtscheidingsproblematiek
Kinder-en jeugdpsychotherapie
Psychoanalyse
Reiki
Relatie- en gezinstherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout

Werkvormen

Geleide fantasie
Gesprekken
Huiswerkopdrachten
NLP, EMDR, Healing
Werken met dromen

Onze locatie

Logo Eliane Savels psychotherapeute

Eliane Savels psychotherapeute

Eliane Savels psychotherapeute


Arnoldine Van Den Radestraat 8 8310 Brugge (Sint-Kruis)
0476235405 Klik om te bellen