Dominique Paradis Auticoach Praktijk Dorp 3


Dorp 3 2360 Oud-Turnhout
0492/080951 Klik om te bellen

Over Dominique Paradis Auticoach Praktijk Dorp 3

Dominique Paradis, auticoach bij de Praktijk Dorp 3 te Oud-Turnhout, richt zich tot jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme die behoefte hebben aan begeleiding en coaching bij dagelijkse activiteiten en/of persoonlijke problemen.

De coaching kan ook opgestart worden voor dringende of meer complexe hulpvragen in afwachting van een begeleiding door een erkende (thuis)begeleidingsdienst.

Als coach ben ik onbevooroordeeld en kijk ik door een neutrale bril naar de situatie, de persoon, de context en het gedrag. Ik (ver)oordeel niet, er zijn geen taboes en alles is bespreekbaar. Ik ben geen gids die aangeeft hoe je uw leven vorm moet geven, maar iemand die u begeleidt en ondersteunt tijdens de kleine en grote gebeurtenissen van het leven.

De begeleiding en ondersteuning is steeds maatwerk en gebaseerd op de specifieke noden en stijl van de cliënt en diens context.  Het doel is om samen oplossingen te zoeken die werken en die aansluiten bij de sterktes en talenten van de cliënt. Vaak betekent dit dat we samen op zoek gaan naar allerlei strategieën en trucjes om de lastige en minder aangename gevolgen van autisme te compenseren. Na inzicht te krijgen én te geven in de vastgelopen situatie, werken we samen een persoonlijke aanpak uit. Hulpmiddelen en concrete, haalbare tips worden aangereikt om groei mogelijk te maken.

Daarnaast kunnen personen met (een vermoeden van) autisme en hun netwerk, mij consulteren voor informatie:
   - Over een diagnostisch onderzoek
   - Over de aanvraagprocedure bij het VAPH.
   - Over de zoektocht naar beschikbare én betaalbare hulpverlening
   - Psycho-educatie over autisme en aanverwante thema's (vb autisme en eetproblemen)

Meer info over mezelf, het aanbod, mijn werkwijze en de mogelijke inhoud van de coaching vindt u op de website:

http://sites.google.com/site/auticoachpraktijkdorp3/

  

Dominique Paradis Auticoach Praktijk Dorp 3 in het kort

Behandelingen

Coaching
Gedrags- en cognitieve therapie
Loopbaanbegeleiding
Relatie- en gezinstherapie
Rouwverwerking
Stress en Burnout

Werkvormen

Gesprekken
Huiswerkopdrachten
Lichaamstaal
Rollenspel

Onze locatie

Dominique Paradis Auticoach Praktijk Dorp 3


Dorp 3 2360 Oud-Turnhout
0492/080951 Klik om te bellen