sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Kaart verbergen
 • Reigerstraat 4
  8820 Torhout
 • 0498 69 23 64

David Teetaert

Ik sta open voor elke vraag of moeilijkheid die u of uw kind ervaren. Iedereen beleeft zijn moeilijkheden op zijn eigen manier en probeert er ook steeds op zijn eigen manier mee om te gaan. Ik vind het dan ook belangrijk om ieder met zijn eigen vraag, moeilijkheden en oplossingen te ontvangen. We gaan samen op zoek naar waar er mogelijkheden liggen en welke oplossing voor u haalbaar is en het best bij u past. Hieronder geef ik kort wat uitleg over de verschillende leeftijdsgroepen waar ik mee werk en wat u kunt verwachten.

(Jong)volwassenen en ouderen: (jong)volwassenen en ouderen worden in hun leven met tal van zaken geconfronteerd: werk, relaties en seksualiteit, gezin/kinderen, vrienden en familie, ziekte, onverwachtse gebeurtenissen, ... Daar kunnen dan ook moeilijkheden opduiken: problemen met seksualiteit of in een partnerrelatie, moeilijkheden in studies, moeilijkheden in de werksituatie, moeilijkheden bij pensioen, angsten, zelfmoordgedachten, eet- of slaapproblemen, alcohol- of medicatie- en drugproblemen, moeilijkheden om zwanger te worden, opvoedingsmoeilijkheden, zelfmoordgedachten, existentiële vragen, ingrijpende gebeurtenissen die u niet loslaten, steeds dezelfde handelingen stellen, heel vaak piekeren, constant met sociale media of computer/smartphone bezig, … Via gesprek gaan we na hoe er voor u een oplossing kan gezocht worden die u de kans geeft om op uw geheel eigen manier om te gaan met de moeilijkheden die u ervaart.

Baby's: aan het prille begin van hun leven krijgen baby’s te maken met tal van indrukken uit de buitenwereld. Er komt veel op hen af waar ze moeten mee omgaan. Soms kan het dat deze indrukken niet altijd verwerkt kunnen worden en kan dit resulteren in moeilijkheden met eten, stoelgang, slaappatroon, vaak huilen, … (indien geen medische oorzaak). Tussen die indrukken zit ook taal dat voor hen een heel nieuw gegeven is, maar tegelijk ook een hulpmiddel om met al deze indrukken om te gaan. Het is het spreken en de stem van mama of papa die de gebeurtenissen begeleidt. In het werk met baby’s wordt dan ook vaak samen met de ouders gesproken, vaak in aanwezigheid van de baby, over en tegen de baby om zo de ouders en het kind houvast te geven.

Peuters/kleuters: peuters en kleuters spelen bijna de hele dag door. Dit doen ze niet alleen omdat ze het leuk vinden, maar omdat het voor hen ook een noodzaak is. Spel is in deze leeftijdsfase namelijk het middel bij uitstek om alle opgedane indrukken te verwerken en nieuwe zaken te integreren. Dit verloopt niet altijd even vlot en kan resulteren in tal van moeilijkheden: woedebuien, huilbuien, problemen in het eet- of slaappatroon, teruggetrokkenheid, veelvuldig zaken stuk maken, zichzelf pijnigen (bijvoorbeeld hoofdbonken), … We gaan samen met de peuter/kleuter en de ouders op zoek naar hoe het kind weer van spel kan gebruik maken om op een andere manier om te gaan met de moeilijkheden die hij ervaart. Het werk gebeurt dan ook hoofdzakelijk via speltherapie (samen dingen doen of maken die voor de kleuter/peuter houvast geven en rust brengen). Er wordt ook gewerkt met gesprekken met de ouders/opvoedingsfiguren (al dan niet met de peuter/kleuter erbij) gezien de ouders/opvoedingsfiguren in die leeftijdsfase de belangrijkste personen zijn in de wereld van de peuter/kleuter.

Kinderen: ook bij (lagereschool)kinderen is spel nog steeds een zeer belangrijk gegeven, daarnaast spelen schoolse vaardigheden en dagelijkse competenties meer en meer een belangrijke rol. Het kind integreert zich meer en meer in de wereld rondom hem en begint zich stilaan ook beter uit te drukken. Echter kunnen zich daar ook een aantal moeilijkheden voordoen: leerproblemen, taalproblemen, faalangst, moeilijkheden in sociaal contact, zich niet gewenst voelen, agressie, druk gedrag, niet kunnen stilzitten, zelfmoordgedachten, teruggetrokken zijn, eetproblemen, slaapproblemen, zichzelf pijnigen, moeilijkheden met seksualiteit (bijvoorbeeld moeite een meisje of jongen te zijn), ... Met het kind gaan we op zoek naar hoe deze moeilijkheden een rol spelen in zijn leven, via spel en gesprek, en hoe het kind een andere manier kan vinden om ermee om te gaan. Ook in de begeleiding van kinderen is de rol van de ouders/opvoedingsfiguren niet te onderschatten en is het van belang ook met hen samen te werken.

Adolescenten: de adolescentie is een ingrijpende periode. Het is een fase waarin de jongere meer en meer los komt van zijn ouders en zich een eigen identiteit probeert te vormen, vaak ook via het behoren tot een bepaalde groep van leeftijdsgenoten. De jongere vraagt zich af wie hij is en wat zijn toekomst zal inhouden. Daarnaast wordt de jongere ook geconfronteerd met veranderingen in zijn lichaam. Deze omslag brengt zeer veel met zich mee en heeft dan ook een grote emotionele impact. Verder treedt seksualiteit op de voorgrond en spelen de identiteit als man/vrouw, de seksuele geaardheid en de seksuele verhoudingen en relaties een grote rol. Een adolescent wordt geconfronteerd met heel veel vragen waar hij zijn eigen antwoorden op moet formuleren. Er zijn dan ook tal van zaken die moeilijk kunnen lopen: agressie, alcohol- en drugproblematiek, moeilijkheden met sociale contacten, moeilijkheden met seksualiteit en relaties, wetten overtreden, conflicten met ouders, constant met computer/smartphone bezig, problemen op school, concentratieproblemen, faalangst, zelfmoordgedachten, zichzelf pijnigen, eet- en slaapproblemen, druk gedrag, zich ongewenst voelen, lusteloosheid, … Via gesprek gaan we na welke oplossingen de adolescent kan construeren rond de moeilijkheden die hij ervaart. Ook in het werk met adolescenten worden de ouders betrokken.

Ouderbegeleiding: belangrijk in het werk met minderjarigen is de samenwerking met de ouders. Zij kennen hun kind het beste en kunnen veel aanbrengen dat bijdraagt aan het werk met hun kind. Bovendien kunnen ouders ook met vragen zitten en is regelmatig contact dan ook aangewezen. Uiteraard wordt dit ook steeds afgestemd op uw situatie en noden.


Ervaring:
• Sinds 2007 ervaring in het werk met kinderen (van 0 tot 18 jaar) en hun ouders (of context zoals pleeggezin, adoptieouders, grootouders, …) in diverse settings (onder andere bijzondere jeugdzorg en ambulante geestelijke gezondheidszorg).
• Sinds 2006 ervaring in het werk met volwassenen in diverse settings (onder andere psychiatrie en ambulante geestelijke gezondheidszorg).
• Sinds 2014 gestart met privépraktijk voor minderjarigen en volwassenen.


Permanente psychotherapeutische vorming:
• Sinds september 2006 permanente vorming bij de Kring voor psychoanalyse van de NLS (lid sinds 2008).
• Sinds 2015 permanente vorming bij PPaK (programma psychoanalytische kliniek).
• Sinds 2006 permanente vorming via het volgen van voordrachten, studiedagen, congressen, infoavonden, … zowel nationaal als internationaal.


Op afspraak (0498/ 69 23 64):
• Maandag t.e.m. woensdag en vrijdag: 's avonds
• Donderdag: overdag en 's avonds
• Zaterdag: in de voormiddag.David Teetaert in het kort

Behandelingen

 • Kinder-en jeugdpsychotherapie
 • Psychoanalyse
 • Rouwverwerking
 • Stress en Burnout

Werkvormen

 • Gesprekken
 • Speltherapie
 • Werken met dromen