Triple V Starttherapie: Mentale basisbehoeften als fundament voor psychisch welbevinden

Triple V Starttherapie verwijst in naam naar drie specifieke gesteldheden waar mensenhersenen opmerkelijk gevoelig voor zijn en die via neurobiologisch en – psychologisch weg ons doen en laten sterk blijken te beïnvloeden:

•Veiligheid (of het zich niet bedreigd voelen) •Verbinding (of het niet geïsoleerd zijn van anderen en zichzelf) •Vooruitzichten (of toekomstperspectief hebben)

Veiligheid, verbinding en vooruitzichten of toekomstperspectief zijn respectievelijk verbonden met overleven, vreugde ervaren en zingeving vinden. Hun aan- of afwezigheid bepaalt grotendeels onze mentale gezondheid.

Drie onderscheiden breindelen, die de miljarden jaren evolutie van ons zenuwstelsel weerspiegelen, huisvesten deze primaire psychische gesteldheden : de hersenstam & kleine hersenen, het limbische systeem en de neo-cortex.

Door de toename van deze drie vitale basisvoorwaarden te bevorderen zal Triple V aan de hand van een helder en toegankelijk programma het psychische welzijn procesmatig laten toenemen.

Nauwkeurig uitgezochte haalbare oefeningen zullen cliënten brengen tot:

Ø het bewuster ervaren, verdiepen en verruimen van de ademhaling: een basale en hanteerbare levensfunctie geregeld in dehersenstam (cf.instinctieve “reptielenbrein” op zoek naar veiligheid)

Ø het cultiveren van introspectie en -ceptie: de voorwaarde voor het ontstaan van een van onze diepste menselijke verlangens en krachtigste mentale agens: gezien en aanvaard worden – gesitueerd in het“limbische” deel van ons brein (cf.voelende “zoogdierenbrein” op zoek naar verbinding)

Ø het uitnodigen tot (her) kadering en zingeving door (zelf)begrip en dialoog: een van de meest motiverende menselijke mogelijkheden: –neo-cortex (cf.denkende “primatenbrein” op zoek naar vooruitzichten)

Het gecontinueerd voeden en laten ervaren van deze mentale basisgesteldheden, via een methode die zowel onze geschiedenis als sociale soort als van de individuele cliënt in consideratie neemt, zal een basis leggen voor psychisch herstel en groei en het opbouwen en hervinden van mentale balans.

Triple V biedt volwassen cliënten een flexibele eerste aanpak bij psychische hulpvragen. Een methodiek die zowel als therapie op zich kan volstaan als kan toeleiden naar vervolgbegeleiding.

Op January 21, 2017